Outplacement

JobMobility

Er zijn situaties waarin je als werkgever afscheid moet nemen van één of meerdere medewerkers, zoals bij een reorganisatie, downsizing van de organisatie of omdat het gewoonweg niet meer past. Als werkgever heb je in een dergelijke, vaak onaangename situatie, altijd de keuze om de vertrekkende medewerker(s) een outplacementtraject aan te bieden.

Een vertrekkende medewerker een handreiking bieden laat zien dat je begaan bent met het welzijn van je medewerkers en draagt bij aan goed werkgeverschap. Daarnaast krijgt je medewerker professionele begeleiding, die soms nodig is om snel een nieuwe baan te vinden.

Coaching op maat

Omdat iedereen anders omgaat met het verlies van werk, bieden wij altijd coaching op maat, met als uiteindelijk doel de vertrekkende medewerker van werk naar werk te begeleiden. Wel maken we onderscheid in een praktisch programma, dat zich voornamelijk richt op het solliciteren in de breedste zin van het woord, en een uitgebreider programma, dat dieper ingaat op een aantal thema’s, zoals opvang en ondersteuning na ontslag. Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Dat doen we op een professionele, informele en respectvolle manier.

Hands-on pakket

4 – 6 gesprekken van anderhalf uur. Praktische hulp bij het maken of updaten van je CV en/of LinkedIn profiel. Hulp bij schrijven sollicitatiebrief en/of oefenen sollicitatiegesprek en inzetten van je netwerk.

 • Intakegesprek
 • Loopbaanoriëntatie (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?)
 • Arbeidsmarktscan (CV check/motivatiebrief/LinkedIn check en update, netwerkcheck)
 • Persoonlijke begeleiding (4- 6 individuele gesprekken)
 • Duur: 4 maanden

All-in pakket

8 – 10 gesprekken van anderhalf uur. Hulp bij verwerken van het ontslag, nieuwe wegen gaan zien, jezelf opnieuw leren kennen (wie ben ik), weer weten waar je blij van wordt en wat je leuk vindt om te doen (wat kan ik) en waar je in deze fase van je leven voor wilt gaan (wat wil ik). Vervolgens dit vervolg geven door praktische hulp bij het maken of updaten van je CV en/of LinkedIn profiel. Hulp bij schrijven sollicitatiebrief en/of oefenen sollicitatiegesprek en inzetten van je netwerk.

 • Intakegesprek
 • Ontslagverwerking
 • Loopbaanoriëntatie (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?/TMA inclusief terugkoppeling)
 • Arbeidsmarktscan (CV en motivatiebrief opzetten, checken of updaten. LinkedIn profiel aanmaken en/of vullen of optimaliseren, netwerk check en/of opbouwen. Kennis opdoen over solliciteren en oefenen en voorbereiden sollicitatiegesprekken)
 • Persoonlijke begeleiding (8-10 individuele gesprekken & optioneel tussentijdse online gesprekken)
 • Duur: 6 maanden

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij je organisatie kunnen ondersteunen met onze JobMobility dienstverlening? Neem contact met ons op om samen de beste weg voorwaarts te vinden voor jouw organisatie en medewerkers.

Contact