Training_persoonlijk_leiderschap

Impact maken

Krachten bundelen in de regio

De zoektocht naar (jong) talent is urgenter dan ooit. Niet alleen is er een groot tekort aan geschoolde werknemers binnen sectoren zoals ICT en techniek, maar ook MKB- en familiebedrijven moeten de strijd aangaan met grotere concurrenten. Het vinden van goed geschoolde mensen blijft een uitdaging.

Om het hoofd te bieden aan het dringende personeelstekort, is het in deze tijd echt essentieel om samen te werken met andere organisaties in de regio. De tijd van ieder voor zich is voorbij; alleen red je het niet meer. Door kennis en kunde te delen, kunnen we samen de strijd aangaan om talent aan te trekken en te behouden. Alleen gezamenlijk kunnen we impact maken en de uitdagingen in de huidige arbeidsmarkt effectief aanpakken.

Onze samenwerkingen

Werken in Nijverdal

WIMM werkt als onafhankelijke partij samen met bedrijven uit Nijverdal aan het aantrekkelijker maken van Nijverdal als werkgever. WIMM creëert een platform waarin bedrijven uit Nijverdal gekoppeld worden aan professionals en talent uit de regio. Door mee te denken met studenten en professionals over welk bedrijf het beste aansluit op de persoonlijke wensen en ambities, verbinden wij talent met de bedrijven uit Nijverdal. Dit doen we onder andere door verschillende activiteiten te organiseren, zoals een Stagehub, Open Banendag en Open Sollicitatieavond.

Meer over Werken in Nijverdal

Maak het in Twente

WIMM faciliteert het samenwerkingsverband Maak het in Twente. Het doel is om de zichtbaarheid – samen met verschillende technische MKB bedrijven – in de regio te vergroten en als aantrekkelijk werkgever op te treden. We willen het talent in de regio aantrekken én behouden. Vanuit Maak het in Twente organiseren wij verschillende activiteiten en evenementen om zichtbaar te zijn in de regio en om zo werkzoekenden en studenten te bereiken.

Meer over Maak het in Twente

Talent Center Twente

WIMM faciliteert het samenwerkingsverband Talent Center Twente: een samenwerkingsverband tussen bedrijven voor zichtbaar en aantrekkelijk werkgeverschap. Samenwerken met als doel om zichtbaar te zijn voor nieuw personeel én om personeel te behouden.

Meer over Talent Center Twente

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze rol in deze samenwerkingen? Neem dan gerust contact met ons op; wij vertellen je graag meer!

Contact